LIITY ODOTUSLISTALLE

LIITY KURSSIN ODOTUSLISTALLE

Valmentava perehdyttäjä

Tällä kurssilla kehität itsetuntemustasi, vahvistat itsesi johtamisen taitojasi, opit miten toimia valmentavana perehdyttäjänä ja teet konkreettisen perehdytyssuunnitelman.

Kurssin käytyäsi voit toimia tehokkaasti oppimisen tukena ja motivoivana muutoksen tekijänä, ilman pelkoa siitä, että prosessin ja perehdytyksen kehittämiseen sekä perehdyttämiseen käyttämäsi aika valuisi hukkaan.

Kurssin konkreettisten askelien ja tehtävien avulla siirryt perinteisestä perehdytyksestä valmentavaan ja oppimista tukevaan perehdytykseen vain neljässä [4] viikossa. 

Kurssin avulla minimoit perehdytyksen kuormittavuutta opittuasi, kuinka suunnitella toimiva perehdytys- ja työssä oppimissuunnitelma kiireisenkin työtilanteen keskellä.

KURSSIN OVET AUKEAVAT SEURAAVAN KERRAN SYKSYLLÄ 2022

LIITY ODOTUSLISTALLE

Valmentava perehdyttäjä kurssi on tarkoitettu juuri sinulle, jos olet...

  • valmis kehittämään omaa osaamistasi perehdyttäjänä ja sisäisen prosessin hallinnassa

  • halukas selkeyttämään ja kehittämään perehdytyksen suunnitelmallisuutta

  • kyvykäs päästämään irti perinteisen perehdytyksen toimintamalleista

  • väsynyt perehdytyksen kuormittavuuteen ja halukas minimoimaan kuormitusta
     
  • tietoinen, että vain toiminta tuo tulosta ja oikeanlainen toiminta toivottuja muutoksia.

Kurssi on sinulle tietotyötä tekevä sisäisen prosessin ja perehdytyksen kehittäjä.  Voit olla esim. esihenkilö, HR-henkilö, asiantuntija tai tiiminvetäjä.

"Lämmin suositus kaikille, jotka haluavat antaa työntekijöille laadukkaan perehdytyksen"

 

 ”Meille tuli nopeasti tarve saada sparrausta perehdytykseen, sillä tiimi alkoi kasvaa nopeasti. Jaanan ammattitaito, sitoutuminen ja sparrausten hyödyllisyys yllättivät postiivisesti. Minusta tuntui koko ajan, että olen tärkeä hänelle ja hän räätälöi sparrausten sisällöt sopimaan juuri meidän yritystä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä jokainen yritys on uniikki ja ainutlaatuinen kokonaisuus.

Kiitos Jaana avustasi ja lämmin suositus kaikille, jotka miettivät ensimmäisen työntekijän tai tiimiläisen palkkaamista sekä niille, jotka haluavat tehdä hyvän ensivaikutelman uusille tiimiläisille ja työntekijöille laadukkaan perehdytyksen avulla. Jaanan kanssa työskentely oli erittäin tehokasta ja hyödyllistä. ”

Tiia Konttinen, Suomen Sisältömedia Oy

 

Kurssin hyödyt sinulle:

Lisäät itsetuntemustasi

Tehostat itsensä johtamisen taitoja ja pääset hyödyntämään vahvuuksiasi perehdytyksessä.
 

Vahvistat taitojasi valmentajana

Opit olennaiset asiat valmentavasta perehdytysotteesta ja pystyt toimimaan tehokkaammin valmentavana perehdyttäjänä.

Kehität perehdytyksen suunnittelua ja toteuttamista

Osaat huomioida suunnittelussa ja suunnitelmassa yksilön tarpeet.

Tuet jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä

Viet toiminnallasi eteenpäin niin itseäsi, yhteisöäsi kuin organisaatiota.

Minimoit perehdytyksen kuormittavuutta

Toimit konkreettisesti vastuullisen ja oppimista tukevan perehdytyksen edistäjänä.

Rakennat parempaa työkulttuuria ja edistät työhyvinvointia 

Olet valmentavana perehdyttäjänä muutoksen mahdollistaja ja tekijä.

LIITY ODOTUSLISTALLE

Perehdytysvastuussa olet ratkaisevassa asemassa

Perehdytysvastuussa olevana henkilönä olet ratkaisevassa asemassa viedessäsi eteenpäin ajattelu- ja toimintamalleja, jotka tukevat organisaation toimintaa ja edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Kurssi auttaa ja ohjaa sinua vastuullisen perehdytyksen ja oppivan työkulttuurin edistämisessä. Kurssilla opit, miten voit kehittää osaamistasi perehdyttäjänä ja auttaa muita tietotyötä tekeviä oppimaan ja onnistumaan valmentavien keinojen avulla. 

 

Kurssilta saat etenemismenetelmän ja oikeat askeleet, jotka kehittävät taitojasi toimia valmentavan perehdyttäjän roolissa. Lisäksi saat konkreettisia tehtäviä, joiden avulla perehtymisestä tulee osa jatkuvaa työssä oppimisen arkea.

 

Kurssi on kustannustehokas ratkaisu perehdytyksen kehittämiseen, osaamisen ja oppimisen kehittymisen varmistamiseen. Tarjoamalla Valmentava perehdyttäjä kurssin kaikille perehdytysvastuussa oleville tietotyötä tekeville, koulutat perehdytysvastuussa olevat henkilöt oikein askelin ja samalla rakennat yhteisölle pohjaa oppimista tukevan työkulttuurin ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Liity nyt mukaan Valmentava perehdyttäjä kurssin odotuslistalle, jotta et menetä ainutlaatuista tilaisuuttasi sisäisen prosessin kehittämisessä ja oppivan työkulttuurin edistämisessä

Vastuullisen perehdytyksen onnistuminen on lopulta riippuvaista yksittäisten perehdytys- ja oppimistilanteiden onnistumisesta, joten perehdytyksen kehittämiseen on panostettava yksilötasolla.

Liity odotuslistalle ja varmista, että saat heti ensimmäisten joukossa olennaiset tiedot kurssiin liityen.

LIITY ODOTUSLISTALLE

TUTUSTU KURSSIN VALMENTAJAAN

Hei, olen Jaana Johanna!

Odotan innolla saavani jakaa kurssin juuri sinun kanssasi

 

Minä olen apunasi ja antamassa sinulle tarvittavat askeleet, jotta lähdet kehittämään perehdytystä oikeista lähtökohdista. Haluan, että vastuullisen ja oppimista tukevan perehdytyksen toteuttaminen on sinulle mahdollista.

Olen käyttänyt runsaasti aikaani tutkiessani keinoja perehdytyksen kehittämiseen ja positiivisia syitä perehdytyksen onnistumiseen tietotyössä. Lisäksi olen aiemmin tietotyötä tehdessä ja vastuuperehdyttäjänä toimiessani kokenut perehdytyksen kuormittavuuden ja haasteet, joten tiedän kehitysprojektin ja -prosessin sudenkuopat ja ketterät kehittämismenetelmät. Nämä kaikki hyödylliset vinkit ja opit jaan sinulle kurssilla.

Koska jokaisella perehdytysvastuussa olevalla on oikeus saada tukea ja konkreettisia työkaluja perehdytystehtävässä toimimiseen ja siinä onnistumiseen on tämä syy, miksi tein Valmentava perehdyttäjä kurssin sinulle!

Kurssia kehitän säännöllisesti ja yhdessä kurssille osallistuvien opiskelijoiden kanssa, joten jos haluat olla mukana kehittämässä valmentavaa perehdytystä, niin tämä on merkki sinulle.

LIITY ODOTUSLISTALLE